Vég Csaba e-mail )

Feljegyzések az
információtudomány
elméleti alapjairól

 

"Az informatikát, azon belül is az információs rendszerek fejlesztését tekinthetjük egy olyan katalizátornak, amely problémáival, illetve eszközkészletével segít kialakítani egy tiszta fogalomrendszert az információ ábrázolásáról, illetve az ismeretszerzésről. (...) Ezek a körülmények hasonlíthatók a telekommunikáció által megteremtett „vegytisztasághoz”, amely az átviteli, azaz a mennyiségi oldalról közelítő információelméletet megteremtette.

A könyv célja egy olyan elvi megközelítés felvázolása, amely egyszer elvezethet a rendszerfejlesztés egzakt fogalmi kereteinek kialakításához, valamint az általános ismeretszerzés és reprezentáció legalapvetőbb fogalmainak matematikai precizitású tisztázásához. Elméleti megközelítésünk célja a fogalomrendszer kiépítése, a változás belső összefüggéseinek megállapítása, valamint az ábrázolás minőségi fokozatainak, illetve alternatíváinak a meghatározása. A megismerés alapeszközei a rendszerből bizonyos jellegek leválasztása, majd az önálló vizsgálatok eredményeinek egyesítése. Az elemekből építkezés legfelső szintjén a strukturálás-tipizálás, alsó szinten a szimbolikus ábrázolás, köztes szinten pedig a hatásokon és hasonlóságokon, illetve általában a szabályokon alapuló meghatározottságként történő ábrázolást alkalmazhatjuk."