Vég Csaba ( e-mail )   - Könyvek 

Instant Java / Java EE / SOA   I. - II.
 

(ISBN: 978-963-06-2602-6, 348 oldal, ára: 3600Ft.)

Részlet a bevezetőből,  Tartalomjegyzék

 

 

Az Instant Java / Java EE / SOA c. könyv egy szuperintenzív gyakorlatorientált Java tanfolyam anyaga.

Jelen kötet a tanfolyam első felét tárgyalja, amely témája a Java nyelv, az objektum­orientált és komponenselvű szemlélet áttekintése (I. rész), valamint a Java adat­kezelés lehetőségeinek és az architektúraépítés módszereinek a bemutatása (II. rész).

I. Java alapok: Utasítások és kifejezések Java nyelven; Objektumok és osztályok; Tulajdonságok, származtatott tulajdonságok; Öröklés, absztrakt osztályok; Kiterjesztés, korlátozás, állapot; Tömbök, szövegek; Interfész; Kivétel-kezelés; Bitműveletek

II. Java adatkezelés:
Kollekciók, List, Map; Generikus-szerkezetek, enum; Állományok, szöveges- és adatfolyamok; Tulajdonság-fájlok, CSV, XML (SAX, DOM); JavaBean, Reflection, annotation; Adatbáziskezelés (JDBC)

 


Az Instant Java / Java EE / SOA c. könyv egy szuperintenzív gyakorlatorientált Java tanfolyam anyaga. A tanfolyam (a résztvevők előképzettségétől, illetve gyakor­latától függően) 10-15 napos (ez kb. 3-4 hónap önálló tanulásnak felel meg).

 Jelen kötet a tanfolyam első felét (I. és II. rész) tárgyalja, amely témája a Java nyelv, az objektumorientált és komponenselvű szemlélet áttekintése, valamint a Java adatkezelés lehetőségeinek és az architektúraépítés módszereinek a bemutatása.

 Ez a kiadás elsősorban a már gyakorlattal rendelkező programozóknak szól. Bár a Java nyelv minden eleme tárgyalásra kerül, bizonyos példák meglehetősen nehezek, és nagy áttekintőképességet igényelnek. A nehezebb példák első olvasáskor egyszerűen kihagyhatók, vagy bemásolhatók.

 A tanfolyamnak létezik egy "Java / Java EE / SOA – áttekintés" változata, amely elsősorban informatikai rendszerszervezőknek, esetleg projektvezetőknek készült. Az "áttekintés" a Java nyelv lehetőségeinek és eszközeinek bemutatását tűzi ki célul, egyszerű, de működő példákon keresztül, amelyek csak minimális programozói tudást igényelnek. A könyvnek tervbe van véve egy olyan kiadása, amely a tanfolyamnak ezt a változatát tartalmazza.

 Jelen könyv egy kísérlet is egyben, egyrészt az objektumorientált és komponenselvű szemlélet bemutatására egyszerű, mégis működő példák alapján (I. rész), másrészt, hogy hogyan lehet az architektúráknál alkalmazott egyes alapelemeket nem csak a végletekig egyszerűsített, hanem a gyakorlatban valóban használható segédosztályokkal szemléltetni (II. rész).

 


Az első kötet címszavakban:
 

I.  Java alapok

1. Utasítás és kifejezés

1.1 "Hello world!"

   *     Csomagok

   *      Megjegyzések

1.2 Egyszerű kifejezések, konkatenáció

   *      Azonosító és kulcsszó

   *      Primitív típusok

   *      Aritmetikai műveletek

1.3 Elágazás

1.4 Feltételes kifejezés

1.5 Többszörös elágazás

1.6 Esetszétválasztás (switch)

1.7 Példa többszörös elágazásra

   *      Változók deklarációja

   *      Utasítások

   *      Összehasonlító és logikai műveletek

1.8 Ciklus

1.9 Értékadás, értéknövelés és csökkentés

1.10 for utasítás

   *      Utasításcímke, break és continue

1.11 "flag" ("zászló")

2. Objektum és osztály

2.1 Objektumok és osztályok

2.2 Komponens elv, tulajdonságok

2.3 Konstruktor, this(…)

2.4 Származtatott tulajdonság

   *      Kezdőérték

2.5 Beállítható származtatott tulajdonság

   *      Math

2.6 Tárolt származtatott tulajdonság

   *      Literálok

2.7 Művelet túlterhelés (overloading)

2.8 Öröklés

   *      Láthatóság

2.9 Absztrakt osztály és művelet

2.10 Kiterjesztés, korlátozás és állapot

   *      final változók, metódusok és osztályok

2.11 Object, toString

   *      Konverzió

2.12 Kompozíció

3. Tömbök és szövegek

3.1 Tömbök

   *      Referencia típusok, null

   *      Többdimenziós tömb

3.2 Kompozit

   *      Konstrukció, this(…), super(…) és super

3.3 Számlálás, összegzés

3.4 Szövegek (String)

   *      Csomagok

   *      Egyenlőség és azonosság

   *      Konstans szövegek

3.5 Szöveg összeállítása (StringBuilder)

   *      Paraméterátvétel

3.6 Szövegrészek

   *      Csomagoló- (wrapper) osztályok

3.7 Karakterek számértékként

4. Interfész, kivétel

4.1 Interfész

   *      Konverzió referencia-típusok között, instanceof

4.2 Kivételkezelés

   *      Kivételek, Throwable, RuntimeException, StackTrace

4.3 Kivétel-adatok és rekurzió

   *      finally

   *      assert

   *      Ki szünteti meg az objektumokat?

4.4 Bitműveletek

 

II.  Java adatkezelés

1. Kollekciók

1.1 Kollekciók, List  

   *      Generikus osztályok  

1.2 Lista direkt elérése, Set, Comparator  

   *      Érték-objektumok  

1.3 Iterator, Iterable

   *      Halmaz-műveletek  

1.4 Kulcs-érték párok, Map  

1.5 A Collections segéd-osztály

1.6 A Map használata; Map.Entry  

1.7 Speciális kollekciók

1.8 Rekordok Map-ként

   *      Belső osztályok, névtelen osztályok   

1.9 Saját kollekciók

2. Állomány-kezelés

2.1 Állományok elérése (File)

2.2 Adatállományok írása és olvasása

2.3 Zip

2.4 Szöveges állományok

2.5 PrintWriter és a "jó öreg" printf

2.6 Közvetlen-elérésű állományok

3. Adatok, komponensek

3.1 Inicializáló adatok – Properties  

3.2 CSV  

3.3 XML elemzés – SAX  

3.4 XML adatszerkezet, a DOM   

3.5 Futás-idejű meta-adatok – Reflection

3.6 "Megjelölés" (annotation)

3.7 Komponens, azaz JavaBean

   *      Esemény-generálók és esemény-figyelők

   *      Objektum-szerializáció

   *      "Hosszú-idejű" szerializáció XML dokumentumként

4. Adatbázis-kezelés

4.1 Kapcsolódás és egyszerű lekérdezések

4.2 Objektumok és adatbázisadatok

4.3 Paraméterezett lekérdezések

4.4 Felvitel, módosítás és törlés

4.5 Metadatok

4.6 Kiegészítések