Vég Csaba ( e-mail )    - Információtudomány

Az informatika, információ, reprezentáció, ismeretszerzés, komplex és tipizált entitás-rendszerek változásának elméleti megközelítése

A dokumentumokkal vagy könyvekkel kapcsolatos megjegyzéseket, véleményeket szívesen fogadom: veg.csaba@gmail.com.
 Information Science - An Overview  (download)
Információtudomány - Áttekintés    
( letöltés - 
a MEK-ből )

The goal is to define a theoretical approach, which once could be the basis of constructing an exact conceptual framework for software development, as well as of establishing the most fundamental concepts of generic information acquisition and representation.
( Notes are welcome: veg.csaba@gmail.com )
 

A cél egy olyan elvi megközelítés felvázolása, amely egyszer elvezethet a rendszerfejlesztés egzakt fogalmi kereteinek kialakításához, valamint az általános ismeretszerzés és reprezentáció legalapvetőbb fogalmainak tisztázásához.


Feljegyzések az információtudomány elméleti alapjairól

Az információábrázolás egy elméleti megközelítése.

Az elméleti megközelítés alapvetően a von Bertalanffy-féle rendszertudomány ("Systems science"), illetve az Ashby nevéhez kapcsolható kibernetikai modellek alapfogalmaira épül, azonban mind ezektől, mind a jelenlegi modellektől jelentősen eltér.  Ez a megközelítés elsősorban a változás/viselkedés és a hatások/viszonyok/együttműködések modellezésére helyezi a hangsúlyt, így az eredmények a gyakorlatban (leíró nyelvek, generátorok, architektúra kialakítások, követelmények összegyűjtése stb.) közvetlenül felhasználhatók.